ร่วมประชุมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัดบริษัท อัพบีน จำกัด ร่วมประชุมกับกรรมการบริหารสหกรณ์และทีมงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด
เพื่อปรับปรุงระบบโปรแกรมในการบริหารงานสหกรณ์ยุคใหม่ เนื่องจากระบบเก่าใช้งานมาแล้วกว่า 20 ปี