“ E-CO-OP สหกรณ์ออมทรัพย์อิเลคทรอนิกส์ ” นวัตกรรมแห่งอนาคต 1

สหกรณ์ออมทรัพย์แบบอิเลคทรอนิกส์หรือ อีโคออป (E - CO-OP) เป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและสหกรณ์หลายฝ่ายด้วยกัน ทั้ง สมาชิก ในฐานะผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในฐานะผู้นำนโยบายไปปฏิบัติที่จะต้องปรับเปลี่ยนทักษะ ระบบการปฏิบัติงาน นอกจากนี้นวัตกรรมยังเกี่ยวข้องกับกลไกและการกำกับดูแลต่างๆ ของสหกรณ์ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และพระราชบัญญัติสหกรณ์ และในอนาคตอันใกล้นี้ สมาชิกสหกรณ์ต่างๆ คงจะได้สัมผัสกับบริการใหม่ของสหกรณ์ในรูปแบบที่แตกต่างและสะดวกมากยิ่งขึ้นตามยุคสมัยที่ทุกอย่างเป็น Digital เช่น 


ถ้าสมาชิกต้องการฝากเงินสหกรณ์ เพียงเดินไปที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ฝากเสร็จเดินไปที่ตู้ ATM โอนเข้าบัญชีสหกรณ์ ตรวจสอบยอดเงินได้เลย หรือหากต้องการโอนเงินในบัญชีสหกรณ์ไปที่ธนาคาร หรือโอนไปให้บุคคลอื่นต่างธนาคารก็สามารถทำรายการได้เลยที่ตู้ ATMโดยไม่ต้องเดินทางมาถอนที่สหกรณ์ การกู้ฉุกเฉินไม่ต้องเสียเวลารอข้ามวันอีกต่อไป เพียงไม่กี่นาที ก็รับเงินที่ตู้ ATM ได้เลย หรือในส่วนเงินกู้สามัญ 1 วันได้ อาจจะกลายเป็นช้าเกินไป จะมีการปรับเป็นกู้เช้าได้บ่าย กู้บ่ายได้เช้ารุ่งขึ้น หรือถ้าจะให้เหมาะก็น่าจะพัฒนาให้ทำสัญญากู้ ทำสัญญาค้ำประกันครั้งเดียว กู้ได้ 10 ปี กู้ทำรายการเสร็จเพียงไม่ถึงนาที สามารถรอรับเงินที่ตู้ ATM ได้เลยทันที

รวมถึงสมาชิกที่มี Smart Phone และ Internet ใช้งาน ก็ไม่ต้องรอรับใบเสร็จหรือรับเงินสดจากสหกรณ์ หรือเดินไปรับที่หน่วยงานให้เมื่อย เพียงทำธุรกรรมผ่านระบบอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้เอง หรืออาจใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการตรวจสอบยอดคงเหลือต่างๆ เช่น เงินกู้ เงินฝาก สิทธิกู้ สิทธิค้ำประกันเงินกู้ กู้ฉุกเฉิน หรือส่งคำขอรับเงินสวัสดิการต่างๆ พิมพ์แบบฟอร์มการสมัครใช้บริการใหม่ และใครที่ได้ใช้แอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับสหกรณ์ ก็จะพบว่า มีหลายอย่างเปลี่ยนไป ที่สามารถอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ให้ได้อย่างดี

ส่วนสมาชิกท่านใดไม่ชอบเทคโนโลยี สะดวกที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงมากกวา ก็ยังสามารถทำได้เหมือนเดิม โดยโทรศัพท์มาที่สหกรณ์ก็จะพบกับ Call Center ที่มิใช่การสอบถามธรรมดา แต่สามารถตอบคำถามได้ทันทีว่า เอกสารที่ท่านส่งมา หรือยื่นคำขอมาขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใด เมื่อใดจะแล้วเสร็จ ขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด หุ้นหรือเงินฝากรายเดือน เปลี่ยนแปลงวงเงินประกันชีวิต การแจ้งย้ายสังกัดการขอเอกสาร หรือสมัครใช้บริการใหม่บางประเภท ซึ่งการสอบถามหรือ การใช้บริการทั้งหมดจะบันทึกลงเทปเป็นหลักฐาน

จากที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนแสดงให้เห็นว่า ระบบการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละที่ อีกไม่นานจะกลายเป็น “สหกรณ์อิเลคทรอนิกส์ 24ชั่วโมง”เปิดบริการฝาก ถอน กู้ ได้ตลอด 24ชั่วโมง หรือ 7วันต่อสัปดาห์ ไม่มีวันหยุด ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็คือแนวทางเบื้องต้นที่สมาชิกจะได้รับบริการจาก สหกรณ์อิเลคทรอนิกส์ (E - CO-OP) ในอนาคตอันใกล้ โดยบางบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้เหมาะยิ่งขึ้นตามยุคตามสมัย และการไปถึงเป้าหมายในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์แบบอิเลคทรอนิกส์ หรือ E- CO-OP ดังกล่าวได้นั้น จะต้องผ่านขั้นตอนในการดำเนินงาน ที่เหมาะสม ตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ กระบวนการนำไปปฏิบัติ ซึ่งจะมีรายละเอียดให้ได้ติดตามในบทความต่อไป...


( ขอบคุณข้อมูลประกอบจาก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  http://www.025798899.com/2011/article_detail.php?article_id=25 )