ปัจจัยที่จะทำให้ประเทศ ก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0

นายกรณ์ จาติกวณิช ประธานสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย กล่าวภายในงานสัมมนา “The New Era of Digital for Business Solution” ว่า ปัจจัยที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วย
 


1.การเปลี่ยนแปลงของการเมืองระดับโลก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ในการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งนโยบายแรกที่ได้ประกาศออกมา คือ การถอนตัวออกจากข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก (ทีพีพี) ทั้งนี้ ไทยต้องมีการหารือถึงความได้เปรียบหรือเสียเปรียบของนโยบายนี้
 
2.การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม คือ กลุ่มผู้สูงอายุ จะส่งผลแน่นอนกับแนวทางของผู้ประกอบการ ในการประเมินความต้องการของกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล
 
3.การสร้างเมืองใหม่ คือ การโอนย้ายสถานะจากชนบทสู่เมืองมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีน ส่งผลให้คนมีรายได้มากขึ้น เกิดการท่องเที่ยว ซึ่งไทยเองก็ได้รับอานิสงส์ในส่วนนี้ จึงต้องเตรียมการรองรับการท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มโรงแรม สายการบิน และ โลจิสติกส์
 
4.การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด สินค้าทุกกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลง ภาครัฐ และเอกชนจะสามารถเตรียมแผนรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งปัจจัยหลักที่จะสร้างความแข็งแกร่งด้านศักยภาพด้านการแข่งขัน คือ การนำนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาวางรากฐานระบบการทำงาน เพื่อรองรับการเติบโตอย่างมีศักยภาพ
 

ทั้งนี้ มองว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้นั้น ต้องให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรมในทุกภาคส่วน รัฐบาลต้องมีนโยบายที่เชิญชวน มีแรงดึงดูด ความโปร่งใส สร้างความสนใจให้กับนักลงทุน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐต้องปรับทัศนคติ เปิดรับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่เข้ามา เห็นได้ชัดในกรณีของแอปพลิเคชั่นเกิดใหม่ที่เข้ามาในไทยเพื่อให้บริการ อาทิ อูเบอร์ (UBER) แกรบ (GRAB) ไทยมักมีนโยบายที่สวนทางกับต่างประเทศ
 
อีกทั้งควรมีมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบไทย และใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลธุรกิจต่างชาติ เช่น กรณีที่อาลีบาบา อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีน ร่วมเป็นพันธมิตรกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี ทำให้ธุรกิจประเภทเดียวกันไม่สามารถใช้ 7/11 เป็นช่องทางการจำหน่ายได้ ขณะที่ต่างประเทศ อย่างจีน ญี่ปุ่น และไต้หวัน มีมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการของประเทศตนเอง นอกจากนี้ กรณีเฟซบุ๊ก กูเกิล ที่เข้ามา มีผลกระทบกับวงการโฆษณา รัฐบาลก็ไร้การออกมาตรการกำกับดูแล เพื่อให้มีรายได้เข้าประเทศ เงินจากผู้ใช้งานไหลออกนอกประเทศ ขณะที่ผู้ใช้งานก็ไม่สามารถขอใบกำกับภาษีได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.manager.co.th