เตรียมพร้อมสู่สังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ กับ Digital Thailand

ตอนนี้หันหน้าไปทางไหน ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเราอยู่ในสังคม “ระบบดิจิทัล” ด้วยชีวิตประจำวันที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้กิจกรรมแทบทุกอย่างสะดวกสบายและง่ายขึ้นเยอะ เพียงแค่คุณมีสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่อง ก็ทำให้เข้าถึงทั้งโลกและมีวิถีชีวิตแบบดิจิทัลได้แล้ว และนั่นคือสัญญาณชี้ชัดว่า ประเทศไทยของเรากำลังเข้าสู่สังคมแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบจะเป็นเรื่องดีแค่ไหนหากเราสามารถใช้ระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประโยชน์และศักยภาพให้กับประเทศ ทำให้เรามีการรักษาทางการแพทย์แบบทางไกล สามารถพัฒนาการเกษตรให้ทันสมัย ควบคุมผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการนำระบบดิจิทัลเข้ามาทำเป็น e-commerce นั้นสามารถทำให้ธุรกิจการค้ามีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก เมื่อมีการพัฒนาระบบดิจิทัลในการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบดิจิทัลภาครัฐ ก็จะสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้ และหากผู้ประกอบการไม่ปรับตัวให้เข้ากับระบบดิจิทัลก็อาจทำให้ธุรกิจล้าหลังจนสูญเสียศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจในที่สุดแต่หากเราเข้าสู่สังคมดิจิทัลแบบไร้ทิศทาง จะเกิดอะไรขึ้น? ส่วนหนึ่งที่สังคมเรากำลังเป็นอยู่ก็คือมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม การขาดการไตร่ตรองด้านข้อมูลจนก่อให้เกิดความเสียหาย มีมิจฉาชีพด้านไซเบอร์ปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งมากขึ้น และแน่นอน ทุกอย่างมักมีสองด้านทั้งข้อดีและข้อเสีย หากเราไม่มีมาตรการควบคุมหรือแผนพัฒนาประเทศด้านดิจิทัลที่เป็นรูปธรรม ปัญหาเหล่านี้ก็คงจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : infographic.in.th