ร่วมประชุมกับกรรมการบริหารสหกรณ์และทีมงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

บริษัท อัพบีน จำกัด ร่วมประชุมกับกรรมการบริหารสหกรณ์และทีมงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.  จำกัด  เพื่อร่วมพัฒนาแอปพลิเคชั่นระบบบสหกรณ์ยุคใหม่