ร่วมประชุมกับกรรมการบริหารและทีมงานสหกรณ์ออมทรัพย์มาโก้ จำกัด

บริษัท อัพบีน จำกัด ร่วมประชุมกับกรรมการบริหารบริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์ คอนดิชั้นเนอร์ส จำกัดเพื่อร่วมพัฒนาแอปพลิเคชั่นและระบบบบริหารสหกรณ์ยุคใหม่ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์มาโก้ จำกัดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา