เอกสารชี้แจงกรณีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์

เอกสารชี้แจงกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริง 
กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงขอเรียนชี้แจงทำความเข้าใจ ดังนี้
 

UploadImage
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมสหกรณ์