ร่วมประชุมกับกรรมการบริหารและทีมงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

        บริษัท อัพบีน จำกัด ร่วมประชุมกับกรรมการบริหารและทีมงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด  เพื่อร่วมพัฒนาแอปพลิเคชั่นและระบบบริหารสหกรณ์ยุคใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562  
 

UploadImage


UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage