ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับสหกรณ์ยุคใหม่ให้กับสหกรณ์เกษตรลับแล จำกัด

          บริษัท อัพบีน จำกัด ร่วมประชุมทีมงานสหกรณ์การเกษตรเมือง ลับแล จำกัด เพื่อร่วมพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับสหกรณ์ยุคใหม่  ทีผ่านมาเมื่อวันที่  17   พฤษภาคม  2562   ทางบริษัท อัพบีน  จำกัด ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นกับทางทีมงานมาในครั้งนี้ด้วย
 

UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage