ส่งมอบงานงวดที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

คุณชนิตสิรี แก้วอุต ผู้จัดการส่วนงานระบบบริหารงานสหกรณ์ บริษัทอัพบีนจำกัด เข้าส่งมอบงานงวดที่ 2 ระบบบริหารงานและแอปพลิเคชันสหกรณ์เจ้าแรกของประเทศ ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เตรียมเริ่มใช้งานเต็มระบบเดือนสิงหาคม 2562 นี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage