ลงนามเซ็นต์สัญญาจัดซื้อระบบบริการสหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทย จำกัดลงนามเซ็นต์สัญญาจัดซื้อระบบบริหารงานสหกรณ์ครบวงจร
โดย คุณกฤตกร เกษบูรณะ ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาสหกรณ์ ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารสหกรณ์ฯ

UploadImage

UploadImage