ตู้ปรับสมุดบัญชี Passbook Update Machine

บริษัทอัพบีนจำกัด เข้าติดตั้งและทดสอบการใช้งานตู้ปรับสมุดบัญชี Passbook Update Machine (PUM) ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
สามารถอัปเดตความเคลื่อนไหวบัญชีลงสมุดอัตโนมัติ โดยไม่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลดภาระการทำงานลงเป็นอย่างมาก

UploadImage