สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมีเดีย กรุ๊ป ลงนามเซ็นต์สัญญาใช้บริการระบบบริหารงานสหกรณ์ยุคใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมีเดีย กรุ๊ป ลงนามเซ็นต์สัญญาใช้บริการระบบบริหารงานสหกรณ์ยุคใหม่กับบริษัทอัพบีนจำกัด ก้าวสู่สหกรณ์ยุคใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุด
สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา สมาชิกสามารถตรวจสอบธุรกรรมการเงินของตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งในระบบ Android , IOS และเว็บไซต์ข้อมูลสมาชิก

UploadImage

UploadImage