ส่งมอบระบบบริหารสหกรณ์ สอ.สาธารณสุขกาฬสินธิ์

คุณชนิตสิรี แก้วอุต เข้าส่งมอบระบบบริหารสหกรณ์ยุคใหม่ แก่คณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธิ์ เพื่อให้สหกรณ์ได้เริ่มต้นใช้งานอย่างเป็นทางการ 

UploadImage

UploadImage

UploadImage