นำเสนอระบบบริหารจัดการภายในให้แก่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

บริษัท อัพบีน จำกัด โดยอาจารย์ศักดา ดีคำป้อ นำเสนอระบบบริหารจัดการภายในให้แก่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage

UploadImage