ลงนามเซ็นต์สัญญาพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ์ให้กับชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ 54 แห่ง

       เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2563  ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ และบริษัทอัพบีน จำกัด โดยนายแพทย์มาณพพ์ เงินวิวัฒน์กูล ประธานชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ และคุณศักดา ดีคำป้อ กรรมการผู้จัดการ บจ.อัพบีพ ได้ลงนามเซ็นต์สัญญาร่วมกันพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ์ให้กับชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ ซึ่งมาสมาชิกมากกว่า 54 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบระบบบริหารงานสหกรณ์ต่อไป
UploadImage