พัฒนาระบบฝากถอนเงินระหว่างบัญชีสหกรณ์ กับ บัญชี SCB

บริษัทอัพบีน ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาระบบฝากถอนเงินระหว่างบัญชีสหกรณ์ กับ บัญชี SCB โดยเริ่มใช้กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแห่งแรก

UploadImage

UploadImage