ลงนามเซ็นต์สัญญาพัฒนาระบบให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิประเทศไทย จำกัด

บริษัทอัพบีนจำกัด โดยคุณกฤตกร เกษบูรณะ  ลงนามเซ็นต์สัญญาพัฒนาระบบให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิประเทศไทย จำกัด 

UploadImage

UploadImage

UploadImage