ตู้ปรับสมุดบัญชีอัตโนมัติ

บริษัท อัพบีน จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบตู้ปรับสมุดบัญชีแบบอัตโนมัติให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด สามารถเชื่อมต่อกับระบบบริหารสหกรณ์ที่พัฒนาโดยบริษัทอัพบีน ผ่านระบบ Cloud ทำให้สามารถพิมพ์สมุดบัญชีต่อเนื่องจากระบบเดิมได้ทันที

UploadImage