ระบบคิว ตู้กดบัตรคิว สำหรับงานสหกรณ์

บริษัท อัพบีน ได้ทำการติดตั้งระบบคิว ตู้กดบัตรคิว สำหรับงานสหกรณ์ ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน รองรับการจองคิวออนไลน์ และกดบัตรคิวที่สำนักงาน ทำงานผ่านระบบไร้สาย ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากอีกต่อไป จอแสดงผลคิวหน้าจุดบริการ พร้อมทั้งสามารถประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการได้ทันที พร้อมระบบรายงานสรุปผลการใช้บริการUploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage