ความต้องการที่เปลี่ยนไป

ด้วยบริษัท อัพบีน จำกัด ผู้พัฒนาระบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือสำหรับสหกรณ์ยุคใหม่ซึ่งเป็น Solution ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไป จากการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนไปเป็นเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟน และแอปพลิเคชันมือถือ บริษัทฯเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ในปัจจุบัน ประกอบกับมีสหกรณ์หลายแห่งสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใหม่ ที่ตอบโจทย์การใช้งานของสหกรณ์ยุคใหม่ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้มีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นสากล และทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

COOP ช่วยอะไรได้บ้าง

1 เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสหกรณ์ให้มีความสวยงามและทันสมัย สอดรับกับพฤติกรรม การใช้งานของสมาชิกสหกรณ์ที่เปลี่ยนไป ที่มีการใช้งานเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย ทั้ง Computer PC , Smart Phone และ Tablet

2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกในการตรวจสอบข้อมูลการเงิน ผ่านทางเว็บไซต์และ แอปพลิเคชันมือถือ และช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการบริการข้อมูลส่วนนี้ได้

3 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์ ให้เห็นถึงการพัฒนาของสหกรณ์ ที่ก้าวหน้า ทันยุค ทันสมัย

4 เพื่อช่วยในการประหยัดงบประมาณการออกใบเสร็จ จากเดิมที่ออกเป็นเอกสารและส่งถึง สมาชิกทุกเดือน มาเป็นการให้สมาชิกสามารถ Print ใบเสร็จเองได้

ฟังก์ชันของระบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสหกรณ์

1. เว็บไซต์รูปแบบใหม่ รองรับการแสดงผลที่สวยงามบน Smart Phone และ Tablet (Responsive Website)

2. ระบบสมาชิกออนไลน์ (Coop Online) สมาชิกสหกรณ์สามารถLogin ผ่านเว็บไซต์สหกรณ์เพื่อดูข้อมูลสมาชิกภาพ ข้อมูลหุ้นข้อมูลเงินฝาก(เหมือนธนาคาร) ข้อมูลเงินกู้ ข้อมูลผู้ค้ำประกัน ข้อมูลสิทธิกู้ ข้อมูลเรียกเก็บ ข้อมูลปันผล ข้อมูลสวัสดิการ และข้อมูลสวัสดิการครอบครัวสมาชิก เป็นต้น

3. แอปพลิเคชันบนมือถือ (Mobile App) สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นผ่าน App Store และ Play Store เพื่อเช็คข้อมูล ดังเช่นข้อ 2 ผ่านทางแอปบนมือถือได้

4. ระบบพิมพ์ใบเสร็จผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ สมาชิกสามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จเองได้ โดยเลือก Save เก็บไว้ หรือ Print เก็บไว้เป็นหลักฐานได้ ลดกำลังคน เวลาและค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดการระบบใบเสร็จได้

5. ระบบส่งข้อความถึงสมาชิก สหกรณ์สามารถส่งข้อความถึงสมาชิกได้ฟรี ผ่านระบบ แอปพลิเคชันนี้ โดยข้อความจะแสดงการแจ้งเตือนเหมือน SMS หรือ Facebook Alert ผ่านแอปพลิเคชันของสหกรณ์ได้ ทำให้สหกรณ์ลดค่าใช้จ่าย และแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร กับสมาชิกได้เป็นอย่าง

6. ระบบจัดการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ที่เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ได้ ทุกส่วนด้วยตัวเอง

ก้าวสู่สหกรณ์ยุคใหม่ ทันโลก ทันสมัย

สหกรณ์ที่ใช้บริการกับเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด

บริษัท อัพบีน จำกัด ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก