ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท อัพบีน ได้ทำการติดตั้งระบบคิว ตู้กดบัตรคิว สำหรับงานสหกรณ์ ...

บริษัท อัพบีน จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบตู้ปรับสมุดบัญชีแบบอัตโนมัติให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล ...

ปัจจุบันระบบงานสหกรณ์มีการใช้งานและเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก ...

บริษัทอัพบีนจำกัด โดยคุณกฤตกร เกษบูรณะ ลงนามเซ็นต์สัญญาพัฒนาระบบให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิประเทศไทย ...

บริษัทอัพบีน ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ...

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2563 ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ และบริษัทอัพบีน ...

20 พ.ย. 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ เปิดตัวระบบ ...

21 พ.ย. 2562 บริษัทอัพบีนได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้แอปของสหกรณ์ฯ ...

บริษัท อัพบีน จำกัด โดยอาจารย์ศักดา ดีคำป้อ นำเสนอระบบบริหารจัดการภายในให้แก่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

คุณชนิตสิรี แก้วอุต เข้าอบรมการใช้งานพร้อมทั้งส่งมอบระบบแก่คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ...

คุณชนิตสิรี แก้วอุต เข้าส่งมอบระบบบริหารสหกรณ์ยุคใหม่ ...

สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมีเดีย กรุ๊ป ลงนามเซ็นต์สัญญาใช้บริการระบบบริหารงานสหกรณ์ยุคใหม่กับบริษัทอัพบีนจำกัด ...

บริษัทอัพบีนจำกัด เข้าติดตั้งและทดสอบการใช้งานตู้ปรับสมุดบัญชี ...

สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทย จำกัดลงนามเซ็นต์สัญญาจัดซื้อระบบบริหารงานสหกรณ์ครบวงจร ...

คุณชนิตสิรี แก้วอุต ผู้จัดการส่วนงานระบบบริหารงานสหกรณ์ ...

บริษัทอัพบีนจำกัด ผู้ให้บริการระบบบริหารสหกรณ์ยุคใหม่ ...

บริษัท อัพบีน จำกัด ร่วมประชุมกรรมการและทีมงานสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ ...

บริษัท อัพบีน จำกัด ร่วมประชุมทีมงานสหกรณ์การเกษตรเมือง ...

บริษัท อัพบีน จำกัด ร่วมประชุมกับกรรมการบริหารและทีมงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ...

บริษัท อัพบีน จำกัด ร่วมประชุมกับกรรมการบริหารและทีมงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ ...

บริษัท อัพบีน จำกัด ร่วมประชุมกับกรรมการบริหารบริษัท ...

บริษัท อัพบีน จำกัด ร่วมประชุมกับกรรมการบริหารสหกรณ์และทีมงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ...

ยุคนี้ไม่ว่าองค์กรไหนๆ ต่างก็ต้องพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล ...

นายกรณ์ จาติกวณิช ประธานสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย กล่าวภายในงานสัมมนา ...

บริษัท อัพบีน จำกัด ร่วมประชุมกับกรรมการบริหารสหกรณ์และทีมงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ...